Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Ieder zijn eigen verhaal!Het huidige Huis der Provincie is in september 1954 door koningin Juliana geopend.
70 Jaar later, was er behoefte aan een modernere en duurzame huisvesting.
Het consortium In Domu Nova, Latijns voor " in het nieuwe huis", ging met dit grote project aan de slag en kreeg hierdoor ook te maken met een grote Social Return opdracht.
Een opdracht waar meerdere partijen en meerdere mensen bij betrokken zijn.
En ieder met hun eigen verhaal.

Gerrit van Rosmalen
Allround timmerman

Gerrit was samen met Tonnie al meer dan 20 jaar werkzaam bij zijn vorige werkgever tot de crisis helaas een einde maakte aan zijn dienstverband. Door een bedrijfsfaillisement kwam hij samen met Tonnie zonder werk. "Ik heb veel gesolliciteerd, maar mijn leeftijd maakte het moeilijk. Trainingen bij het UWV mochten niet baten. Ik kreeg veel afwijzingen." Totdat hij samen met Tonnie in contact kwam met Kevin McWhorter. "Het ging allemaal heel snel, voor we het wisten stonden we weer samen op de bouw." De passie voor het werken in de bouw is ook in zijn familie gebleven. "Mijn zoon zei op een dag ‘Pa, ik wil timmeren.’ Waarop mijn reactie was: ‘Dan ga je timmeren jongen.’ Hij heeft nu zijn eigen bedrijf en dat gaat heel goed!"

 

Tonnie Gunsing
Allround timmerman

Toen Tonnie samen met Gerrit aanspraak moest maken op de WW was het wel even schrikken. "Door mijn leeftijd ben je niet snel eerste keus. Ik heb het idee dat dit komt omdat bedrijven denken dat je niet mee kan komen. En als je dan gebeld wordt, door bijvoorbeeld een uitzendbureau, dan is het de volgende dag meteen beginnen. Ik maak graag eerst even kennis" Bij Kevin van Ampliar ging dat anders. "We hebben eerst een gesprek gehad met Kevin McWhorter en John Kemper van gemeente Arnhem. Die hebben onze cv's bij Volker Wessels neergelegd, Johan Koederink van Volker Wessels was enthousiast en na een kennismaking konden we beginnen." In het begin was het weer even wennen, maar Tonnie heeft de indruk dat Volker Wessels vertrouwen in hen heeft. Over Social Return is hij positief, het geeft kansen voor oudere vakmannen. Voor de jongeren die ambitie hebben voor de bouw heeft hij een goede tip: "Blijf jezelf en neem een proactieve houding aan. Kijk vooral hoe de ervaren collega's het doen, zo leer je het meest. Word een vakman!"

 

Frans Scholten
Allround timmerman

Frans werkte meer dan 19 jaar voor een bouwbedrijf in Dieren als allround timmerman, maar het bedrijf was niet bestand tegen de crisis. Een gedwongen ontslag volgde. Via Ampliar kon hij vorig jaar na zijn vakantie aan de slag bij Volker Wessels. Op de bouw is hij verantwoordelijk voor alle voorkomende beton en timmerwerkzaamheden. Ook bij Frans is de passie voor de bouw overgegaan van vader op zoon. Zijn zoon heeft pas de opleiding voor timmerman afgerond. "Natuurlijk zie je wel om je heen dat jongeren de bouw minder aantrekkelijk vinden. Hier ligt ook een verantwoording bij de bedrijven. Je moet de jongeren goed begeleiden, ze inzicht laten krijgen in het werk, een plan van aanpak maken en ze op die manier motiveren. Het is een mooi vak en je moet er ook sociaal voor zijn, want samen moet je het maken, dat wordt soms nog wel eens vergeten."

Ook als oudere ben je niet uitgeleerd, want tot voor kort was Frans in de avonduren ook nog in de schoolbanken te vinden. Zijn opleiding voor werkvoorbereider/ uitvoerder heeft hij recent positief afgerond.

 

Kevin McWhorter
Regiomanager Ampliar Uitzendbureau B.V.

Kevin is regiomanager van Ampliar. Ampliar biedt brede dienstverlening aan organisaties die te maken krijgen met een Social Return opdracht. Door het meehelpen met de werving en de selectie en het ondersteunen bij eventuele begeleiding kan een bedrijf zich blijven richten op de werkelijke opdracht en daarbij een zinvolle en verantwoorde invulling geven aan Social Return. Zo ging dat ook bij Volker Wessels. Kevin licht toe: "Doordat Volker Wessels in het verleden te maken heeft gehad met mismatching ging ik met een concrete zoekopdracht om ervaren krachten te vinden, naar John Kemper." Johan van Volker Wessels gaf aan dat financieel alles geregeld moest worden zoals het hoort. Dus CAO Bouwnijverheid en pensioen. Samen met John Kemper van Gemeente Arnhem heeft Kevin de eerste gesprekken gevoerd. "Je merkt wel dat de bouw steeds meer begint aan te trekken, hierdoor komen er ook meer opdrachten met een Social Return verplichting op de markt, vaak van overheidswege. Niet elke aannemer weet hoe daar op de beste wijze invulling aan kan worden gegeven." Volgens Kevin is het belangrijk dat je als bedrijf in verschillende leeftijdscategorieën mensen werkzaam hebt.

"De jongeren wil ik graag meegeven: blijf nieuwsgierig naar het vak, blijf met belangstelling naar leermeesters en collega's kijken. En blijf proberen! Ook al lukt het een eerste keer niet, de tweede keer lukt het wel! Maar omde jongeren dit te leren zijn wel vakmensen nodig."

 

John Kemper
Accountmanager Gemeente Arnhem

John Kemper was voor eerdere opdrachten al eens in contact gekomen met Ampliar. Samen met Kevin heeft John snel gesprekken georganiseerd; "speeddates" noemen ze dat ook wel eens. Het is een ontspannen manier van werven. John vertelt dat Kevin niet bang is om voor mensen die uitblinken zijn nek uit te steken.

"Social Return is weliswaar een opdracht, maar het is goed om als overheid met een bedrijf mee te denken. In een periode dat het wat rustiger was bij Volker Wessels is één van de medewerkers tijdelijk op een ander project aan de slag gegaan. Het bedrijf dat dit project uitvoerde, had een kleine Social Return verplichting die ze op deze manier hebben kunnen invullen. Organisatie geholpen, Volker Wessels geholpen, medewerker geholpen en gemeente blij."

 

Pieter-Jan van der Eijk
Projectmanager Provincie Gelderland

Pieter-Jan is projectmanager voor het project Het Gelders Huis en is van begin af aan betrokken bij het gehele traject. Dat Social Return toegepast zou worden in de aanbesteding was al vrij snel duidelijk. "Wel hebben wel gekeken naar de loonsom, in plaats van naar de omzet." vertelt Pieter-Jan. Dit had verder geen positieve of negatieve gevolgen voor de aanbesteding en inmiddels wordt de realisatie van Social Return op een goede manier uitgevoerd.

"Ook voor de exploitatie van het pand zijn we aan het onderzoeken of we hier Social Return in kunnen opnemen. Een stukje van deze dienstverlening blijft bij ons als provincie. Ook hier gaan we kijken hoe en waar we Social Return kunnen toepassen."

Over de ervaringen met ondernemers is Pieter-Jan eigenlijk alleen maar positief. "Je ziet dat iedereen goed mee doet, het wordt gezien als een maatschappelijke opdracht. Daarbij helpt het zeer dat gemeente en UWV beter hun kandidatenbestand in beeld krijgen, waardoor er sneller geschakeld kan worden bij een vacature. Het is net als in de bouw, je kijkt samen naar kansen en wat het meest passend is."

 

Johan Koenderink
Projectleider Volker Wessels, onderdeel van In Domu Nova

Al 4 maanden voordat de bouw van start ging kreeg Johan te maken met de Social Return opdracht. "We hadden geen goede ervaringen met Social Return," aldus Johan "bij een eerder bouwproject was de afstand van de geplaatste kandidaten dermate groot, dat ze niet volledig inzetbaar waren." Johan ging vervolgens in gesprek met Kevin. "Je wilt dan als organisatie, ook als het om Social Return gaat, wel mensen die er ook voor willen gaan." Kevin bracht Johan in contact met Tonnie, Gerrit en Frans. Deze drie heren wilden graag aan de slag bij Volker Wessels. De kosten voor de heren zijn hetzelfde als voor een timmerman, maar het zijn dan ook volwaardige timmermannen. Social Return heeft in deze situatie positief uitgepakt. "Maar, het was soms wel schuiven, vooral omdat er op de bouw ook regelmatig rustige periodes waren." Ook voor de jongere generatie is Volker Wessels een goede leerschool. "Elk jaar bieden we 6 jongeren een BBL-plek aan. Hier kunnen ze werken en leren. Het is een mooie branche. Het werk wordt steeds minder vies en ik zie dat de mensen lol hebben."

 

Piet Wanrooij PvdA
Voorzitter Statencommissie Economie, Energie en Milieu

In de bestuursperiode 2011- 2015 vervulde Piet zijn functie als Statenlid met veel plezier en enthousiasme. Als Statenlid met o.a. de portefeuille economie en werkgelegenheid verdiepte hij zich graag in deze onderwerpen en de knelpunten op de arbeidsmarkt.Daardoor kwam hij in aanraking met een artikel over een Amerikaans bedrijf die of dat? Social Return toepaste. Piet bracht dit in bij zijn partij (PvdA) en het duurde niet lang voordat het idee door de leden werd omarmd.

"Als Statenlid is het belangrijk dat je kansen blijft zien" vertelt Piet, "maar hierdoor kunnen de wensen soms groter zijn dan wat uiteindelijk werkbaar is voor de uitvoerende organisatie, zoals de provincie en de ondernemers". Ondernemers waren in eerste instantie niet enthousiast en ook de organisatie zelf moest erg wennen aan het idee. Met een politiek duwtje in de rug is Social Return uiteindelijk voortvarend opgepakt in de organisatie. "Vooral als ontwikkelmodel, we hebben nooit gezegd dat iets moet. Je kijkt hoe het traject vorm krijgt en uiteindelijk is het perfect opgepakt." Het resultaat van Het Gelders Huis is één van de vele uitkomsten van het traject. "En dit is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van het Social Return succes. Drie 50 plussers die weer aan de slag zijn en iedereen is er blij mee." 

Binnen de altijd veranderende arbeidsmarkt zie je vergrijzing in verschillende branches. Ook dit is een uitdagend thema voor Piet. "Er komt een giga vervangingsvraag! Het is daarom belangrijk dat, vooral jongeren, een goed inzicht hebben in de kansrijke beroepen." En daar heeft iedereen een rol in, onderwijs, overheid, ouders, werkgevers, werkzoekenden en de  jongeren.

"Want," geeft Piet aan "uiteindelijk kan niemand gemist worden op de arbeidsmarkt van de toekomst."

logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland