Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Ontwikkelingen

Participatiewet
Met de Participatiewet (vanaf 1-1-2015) en de banenafspraak (garantiebanen) uit het Sociaal Akkoord wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Werkgevers worden door middel van deze afspraak en de wet gestimuleerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In totaal gaat het om 125.000 garantiebanen, namelijk 100.000 banen bij het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid (Rijk, gemeenten en provincie). Ook de overheid heeft zich gecommitteerd aan een baangarantie voor arbeidsgehandicapten van 25.000 extra banen in tien jaar tijd. De doelgroep arbeidsgehandicapten bestaat uit, mensen uit de Participatiewet die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, SW, Wajong, ID-banen, en WIW-banen. Deze Banenafspraak komt voort uit het Sociaal Akkoord.

Vooralsnog is de afspraak geen verplichting, maar als het bedrijfsleven onvoldoende banen creëert, dan treedt een quotum (op zijn vroegst mogelijk vanaf 2016) in waarbij op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt 5% arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen (op straffe van 5000 euro boete) voor niet vervulde plekken.  

Social Return kan een middel zijn om aan de banenafspraak te voldoen, de doelgroepen van de banenafspraak vallen onder de Social Return doelgroep. Om grip te krijgen op de mogelijkheden om Social Return in te zetten voor de banenafspraak is het verstandig in overleg te treden met de opdrachtgever van uw Social Returnverplichting. Meer informatie over de banenafspraak is ook te vinden op www.divosa.nl en www.samenvoordeklant.nl

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een ontwikkeling waarin werkgevers bewust aangeven oog te willen hebben voor een goede balans tussen People (mensen), Profit (winst) en Planet (aarde). Er zijn meerdere initiatieven die MVO stimuleren en ondersteunen. Voorbeelden zijn:

-    De Normaalste Zaak: een samenwerking van (grote) ondernemers die zich inzet voor het in dienst nemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt  www.denormaalstezaak.nl
-    MVO Nederland. Deze organisatie stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol Zie: www.mvonederland.nl
-    Social Enterprise: een landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. Zie ook: http://social-enterprise.nl
-    PSO: een prestatieladder Socialer Ondernemen, een soort keurmerk voor sociale ondernemingen op het gebied van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  Zie: www.pso-nederland.nl  (zie ook informatie hierboven)

Sectorplannen
In het kader van de crisisbestrijding heeft minister Asscher 600 miljoen beschikbaar gesteld aan sectorplannen van werkgevers. Deze verschillende sectorplannen bieden vaak (financiële) mogelijkheden om leerlingen of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ook zijn er mogelijkheden om bestaande medewerkers te scholen of te behouden. Kijk op de website van http://www.stvda.nl/nl/thema/actieteam-crisisbestrijding/goedgekeurde-sectorplannen.aspx  voor actuele informatie over de sectorplannen om te beoordelen of er plannen bij zijn waar u ook gebruik van kunt maken.  

logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland