Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Social Return, Winst voor Iedereen

Wat is Wat is Social Return?

Bij social return krijgen werkzoekenden een kans om (weer) te werken. Een bedrijf dat een opdracht doet voor de gemeente, wordt verplicht daarbij werkzoekenden (tijdelijk) in dienst te nemen.

Waarom Social Return?

U zet zich op de kaart als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Daarnaast helpt u mee een toekomstig tekort aan geschoold personeel te voorkomen.

Wie zijn de deelnemers?

Mensen die wat meer hulp nodig hebben om aan het werk te komen. Vaak (langdurig) werklozen uit de Participatiewet (bijstand) of Werkloosheidswet, arbeidsgehandicapten (zoals mensen uit de sociale werkvoorziening of Wajong), maar ook leerlingen of voortijdige schoolverlaters. Werkzaak Rivierenland kan u helpen om gemotiveerde en geschikte medewerkers te vinden.


Hoe gaat Social Return in de praktijk?

In een aanbesteding wordt een zogenaamde ‘Social Return bepaling’ opgenomen. Dat is altijd een bedrag. De gemeente verplicht een bedrijf bijvoorbeeld 5% van de projectsom in te zetten voor Social Return. Het exacte percentage hangt uiteraard af van hoeveel personeel nodig is bij de opdracht. Ook is het mogelijk dat Social Return één van de gunningscriteria is. Bedrijven met een PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificaat maken meer kans uitgenodigd te worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding. Bedrijven kunnen zelf kiezen welke doelgroep ze inzetten. Werkzaak Rivierenland kan u hierbij adviseren. Sommige doelgroepen hebben wat meer begeleiding nodig dan anderen. Daarom hebben we aan iedere groep een bedrag gekoppeld. De tabel vindt u in deze folder.Plan van aanpak
Na gunning moet u binnen 3 weken een plan van aanpak laten zien waarin staat hoe u het Social Return bedrag gaat halen, hoeveel werkplekken u realiseert voor bepaalde doelgroepen. Tussentijds en aan het einde van het project zijn momenten ingebouwd waarop u de gemeente update over de realisatie van de Social Return afspraken.

Voorbeeld invulling
Een cateraar moet een Social Return afspraak van 100.000 euro realiseren. De opdracht loopt 2 jaar. Hij kan langdurig werklozen inzetten bij het bereiden, bezorgen en presenteren van voedsel. Hij neemt bijvoorbeeld 2 jaar fulltime één persoon uit de doelgroep garantiebanen (=2x € 35.000,-) en een BBL leerling (=2x € 10.000,-) in dienst. Daarnaast twee BOL leerlingen, elk voor een jaar (=2x € 5.000,-). In totaal heeft hij daarmee de Social Return afspraak behaald (€ 70.000,- + € 20.000,- + € 10.000,- = € 100.000,-).

Of een opdrachtnemer Infra heeft een Social Return afspraak van € 12.500,- voor een project voor rioolreiniging en onderhoud. Hij zet voor een half jaar een BBL leerling (€ 5.000,- euro) en iemand in uit de WW die langer dan 1 jaar werkloos is (€ 7.500,-).

Winst voor de betrokken bedrijven/organisaties
  • Social Return werknemers verrichten werk voor uw bedrijf.
  • U kunt zich door Social Return profileren als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer.
  • Door opleiding en training wordt een toekomstig tekort aan geschoold personeel voorkomen.
Winst voor de deelnemers
  • De deelnemers zijn niet meer afhankelijk van een uitkering.
  • In veel gevallen verbeteren deelnemers ook nog eens hun opleidingsgraad.
  • Dankzij Social Return ontwikkelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk en meer toekomstperspectief.
Winst voor de samenleving
  • De gemeente faciliteert werkgelegenheid en vergroot de participatie van inwoners.
  • Door Social Return neemt het aantal uitkeringen af en is er minder afhankelijkheid van publieke voorzieningen.

Deelnemers en de bedragen die eraan gekoppeld zijn (o.b.v. fulltime-jaarcontract)

Garantiebanen.
O.a. personen met een Wajong of WSW-indicatie, WIW/ID baan en personen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen:
€ 35.000,-

Wajong (Voorziening Jonggehandicapte)
€ 35.000,-

> 2 jaar in Participatiewet (bijstand gemeente)
€ 35.000,-

< 2 jaar in Participatiewet (bijstand gemeente)
€ 30.000,-

WIA/WAO (Arbeidsongeschiktheidsuitkering)
€ 30.000,-

> 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering)
€ 15.000,-

< 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering)
€ 10.000,-

Leerling BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
€ 10.000,-

Leerling BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
€ 5.000,-

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening detachering, diensten)
Betaalde rekeningen aan Sociale Werkvoorziening (de Werkzaak Rivierenland)

Overige Social Return trajecten (in overleg met de gemeente Tiel). Bijvoorbeeld scholingstrajecten bieden voor Social Return doelgroepen.
€ 1.500,-per dagdeel van 4 uur


Meer weten?

Neem dan contact op met de Social Return coördinator van de gemeente Tiel via socialreturn@tiel.nl of (0344) 637 111

Wilt u weten wat Werkzaak Rivierenland voor u kan doen bij het invullen van een Social Return opdracht? Neem dan contact op met Kiek Adriaansens via KAdriaansens@werkzaakrivierenland.nl of (088) 937 5165

logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland