Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Convenant Uniformering Social Return

Overheden in Oost Nederland stellen gezamenlijke werkwijze SROI op.  
Foto Rob Kleerlng, Provincie Gelderland

Samen maken we Social Return eenvoudiger voor bedrijven. 

 
Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. ‘Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.’ aldus voorzitter VNO NCW Midden Marcel Hielkema. 
 
Social Return On Investment
Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
 
Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen daarom veel onderling. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels.
 
Eén beleid in Oost Nederland
In Oost Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor een zelfde proces en waardering. ‘We hebben onze verschillende werkwijzen naast elkaar gelegd en aan de hand hiervan een gezamenlijke werkwijze opgesteld. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is, of je nu zaken doet met de provincie Overijssel, provincie Gelderland, of een van de andere partners in het gebied. Dat is wel zo duidelijk. Zo werken we samen met ondernemers aan een arbeidsmarkt waar iedereen mee doet’, aldus gedeputeerde Jan Markink.
 
Ondertekenen Convenant 2 oktober
Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenen vertegenwoordigers woensdag 2 oktober het Convenant Social Return Oost Nederland. Vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant. 
 
De ondertekening vindt plaats om 16.30 bij het Huis der Provincie in Arnhem. VNO NCW Midden voorzitter Marcel Hielkema vertelt namens het bedrijfsleven over het belang van het Convenant.
 
Ondertekenaars zijn: Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Apeldoorn, Deventer, Epe, Lochem, Olst-Wijhe, Tiel, Voorst, Zutphen Arbeidsmarktregio Food Valley (namens: Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen), Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland (namens Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar), Arbeidsmarktregio Zwolle (namens Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle), Arbeidsmarktregio Twente (namens Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden), Berg en Dal, Beuningen, Wijchen, MGR Rijk van Nijmegen, en Waterschap Drents Overijsselse Delta. De gemeenten Lochem, Olst-Wijhe en Tiel tekenen op een later moment.

  

Bouwblokken
U kunt uit verschillende maatregelen en doelgroepen kiezen de SROI-verplichting in te vullen. Via de bouwblokken meten we de waarde van de SROI-activiteiten. De waarden uit de bouwblokken zijn zgn. inspanningswaarden. Deze hebben niets te maken met salarissen of uitkeringswaarden. Ze zijn gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de te leveren inspanning om een werkzoekende naar werk te geleiden.

Een voorbeeld:
 De gefactureerde opdrachtsom van uw opdracht is bijvoorbeeld € 300.000,=. 5% hiervan is € 15.000. Om te voldoen aan de SROI-verplichting kunt u voor dit bedrag een arbeidscontract bieden aan iemand:
• met een uitkering “<2 jaar in Participatiewet (niet-arbeidsbeperkt) ”voor een half jaar, of
• met een uitkering “> 1 jaar in WW” voor één jaar.

Social Return, Winst voor Iedereen

Wat is Wat is Social Return?

Bij social return krijgen werkzoekenden een kans om (weer) te werken. Een bedrijf dat een opdracht doet voor de gemeente, wordt verplicht daarbij werkzoekenden (tijdelijk) in dienst te nemen.

Waarom Social Return?

U zet zich op de kaart als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Daarnaast helpt u mee een toekomstig tekort aan geschoold personeel te voorkomen.

Wie zijn de deelnemers?

Mensen die wat meer hulp nodig hebben om aan het werk te komen. Vaak (langdurig) werklozen uit de Participatiewet (bijstand) of Werkloosheidswet, arbeidsgehandicapten (zoals mensen uit de sociale werkvoorziening of Wajong), maar ook leerlingen of voortijdige schoolverlaters. Werkzaak Rivierenland kan u helpen om gemotiveerde en geschikte medewerkers te vinden.


Hoe gaat Social Return in de praktijk?

In een aanbesteding wordt een zogenaamde ‘Social Return bepaling’ opgenomen. Dat is altijd een bedrag. De gemeente verplicht een bedrijf bijvoorbeeld 5% van de projectsom in te zetten voor Social Return. Het exacte percentage hangt uiteraard af van hoeveel personeel nodig is bij de opdracht. Ook is het mogelijk dat Social Return één van de gunningscriteria is. Bedrijven met een PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificaat maken meer kans uitgenodigd te worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding. Bedrijven kunnen zelf kiezen welke doelgroep ze inzetten. Werkzaak Rivierenland kan u hierbij adviseren. Sommige doelgroepen hebben wat meer begeleiding nodig dan anderen. Daarom hebben we aan iedere groep een bedrag gekoppeld. De tabel vindt u in deze folder.Plan van aanpak
Na gunning moet u binnen 3 weken een plan van aanpak laten zien waarin staat hoe u het Social Return bedrag gaat halen, hoeveel werkplekken u realiseert voor bepaalde doelgroepen. Tussentijds en aan het einde van het project zijn momenten ingebouwd waarop u de gemeente update over de realisatie van de Social Return afspraken.

Voorbeeld invulling
Een cateraar moet een Social Return afspraak van 100.000 euro realiseren. De opdracht loopt 2 jaar. Hij kan langdurig werklozen inzetten bij het bereiden, bezorgen en presenteren van voedsel. Hij neemt bijvoorbeeld 2 jaar fulltime één persoon uit de doelgroep garantiebanen (=2x € 35.000,-) en een BBL leerling (=2x € 10.000,-) in dienst. Daarnaast twee BOL leerlingen, elk voor een jaar (=2x € 5.000,-). In totaal heeft hij daarmee de Social Return afspraak behaald (€ 70.000,- + € 20.000,- + € 10.000,- = € 100.000,-).

Of een opdrachtnemer Infra heeft een Social Return afspraak van € 12.500,- voor een project voor rioolreiniging en onderhoud. Hij zet voor een half jaar een BBL leerling (€ 5.000,- euro) en iemand in uit de WW die langer dan 1 jaar werkloos is (€ 7.500,-).

Winst voor de betrokken bedrijven/organisaties
  • Social Return werknemers verrichten werk voor uw bedrijf.
  • U kunt zich door Social Return profileren als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer.
  • Door opleiding en training wordt een toekomstig tekort aan geschoold personeel voorkomen.
Winst voor de deelnemers
  • De deelnemers zijn niet meer afhankelijk van een uitkering.
  • In veel gevallen verbeteren deelnemers ook nog eens hun opleidingsgraad.
  • Dankzij Social Return ontwikkelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk en meer toekomstperspectief.
Winst voor de samenleving
  • De gemeente faciliteert werkgelegenheid en vergroot de participatie van inwoners.
  • Door Social Return neemt het aantal uitkeringen af en is er minder afhankelijkheid van publieke voorzieningen.

Deelnemers en de bedragen die eraan gekoppeld zijn (o.b.v. fulltime-jaarcontract)

Garantiebanen.
O.a. personen met een Wajong of WSW-indicatie, WIW/ID baan en personen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen:
€ 35.000,-

Wajong (Voorziening Jonggehandicapte)
€ 35.000,-

> 2 jaar in Participatiewet (bijstand gemeente)
€ 35.000,-

< 2 jaar in Participatiewet (bijstand gemeente)
€ 30.000,-

WIA/WAO (Arbeidsongeschiktheidsuitkering)
€ 30.000,-

> 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering)
€ 15.000,-

< 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering)
€ 10.000,-

Leerling BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
€ 10.000,-

Leerling BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
€ 5.000,-

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening detachering, diensten)
Betaalde rekeningen aan Sociale Werkvoorziening (de Werkzaak Rivierenland)

Overige Social Return trajecten (in overleg met de gemeente Tiel). Bijvoorbeeld scholingstrajecten bieden voor Social Return doelgroepen.
€ 1.500,-per dagdeel van 4 uur


Meer weten?

Neem dan contact op met de Social Return coördinator van de gemeente Tiel via socialreturn@tiel.nl of (0344) 637 111

Wilt u weten wat Werkzaak Rivierenland voor u kan doen bij het invullen van een Social Return opdracht? Neem dan contact op met Kiek Adriaansens via KAdriaansens@werkzaakrivierenland.nl of (088) 937 5165

Extra arbeidskansen voor jongeren bij aanleg Harselaar-Zuid

 

De gemeente Barneveld gaf Bruil Infra in december 2015 opdracht

om bedrijventerrein Harselaar Zuid bouwrijp te maken. Het gaat

hier om ca. 34 hectare inclusief de aanleg van een 2 km lange

rondweg. Vanuit de provincie Gelderland kreeg Bruil Infra de

opdracht om ter plaatse van de aansluiting van de nieuwe rondweg

op de Wesselseweg een rotonde aan te leggen. Door de aanleg van

dit wegennet wordt een goede aansluiting met de A1 een feit.

Daarnaast verwierf Bruil Infra de opdracht om

bedrijventerrein Harselaar-West-West woonrijp te

maken. Bij alle genoemde opdrachten was het voor

de gemeente Barneveld belangrijk dat aan het

zogenoemde Social Return On Investment wordt

voldaan. Voor een totaalbedrag van 75.000,-

moesten mensen met een (dreigende) afstand tot

werk, aan werk worden geholpen naar aanleiding

van deze opdrachten.

“Goede sfeer en blij dat ik niet in het diepe

word gegooid”

Bruil Infra werkt letterlijk hard aan de weg. Ook op

het personele vlak hebben zij oog voor jong talent.

Lange tijd heeft dit niet gekund vanwege de impact

die de economische crises met zich meebracht.

Via het zogenoemde social return zijn er nu wel

veel kansen en mogelijkheden voor jongeren die

stageplaatsen of reguliere werkplaatsen nodig

hebben. “De sfeer is goed en je krijgt veel vrijheid

om je werk goed te doen”, zegt Bart Smink. Kevin

Jansen is blij “dat ik niet in het diepe word gegooid

maar goed begeleiding op de werkvloer krijg”.

Raymond van Langevelde doorloopt momenteel een

traineeship en is onder andere als omgevingsmanager

bij deze projecten betrokken. Alle jongens

hebben een contract voor minimaal een jaar

aangeboden gekregen.

Via het lean-systeem (een overzichtelijk systeem

voor processen) krijgt iedereen snel inzicht in wat er

van hem of haar voor die dag wordt gevraagd.

Dat helpt de jonge mannen snel en goed te werken.

En zo krijgen zij de mogelijkheid om te werken aan

een goed en arbeidsmarkt-proof c.v.

In samenwerking met vier onderaannemers hebben

in totaal acht mensen werk gekregen door de

gunning van deze opdrachten met als voorwaarde

Social Return. Deze acht mensen zouden zonder

Social Return geen kans hebben gemaakt op werk

met een contract.

Even voorstellen: De Makers

 

Goedemiddag

Mijn naam is Toosje Hendriksen en vanaf januari 2016 ben ik Coördinator Social Return voor de provincie Gelderland. Dit betekent dat ik aangesloten ben bij alle aanbestedingen van de Provincie Gelderland  waar Social Return in is opgenomen. Ik schakel met de inkoopadviseurs, projectleiders en arbeidsmarktregio’s,  maar met name met ondernemers over hoe Social Return ingevuld kan worden.

Heeft u een opmerking, vraag of idee? Neem gerust contact met mij op: t.hendriksen@gelderland.nl

 

Bijeenkomst Perspectief op Social Return

 

Op 25 november ging u, 40 opdrachtgevers en 40 opdrachtnemers uit het hele land, met elkaar in gesprek met als doel de uitvoeringspraktijk van social return te verbeteren. Het programma heeft geleid tot een schat aan inzichten en goede voornemens van aanwezigen om nieuwe stappen te zetten. 

U bent in gesprek gegaan over een aantal vragen: Wanneer is social return succesvol? Wat kenmerkt opdrachtgevers en opdrachtnemers die effectief invulling geven aan social return? Wat zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn? En wat kunnen we zelf bijdragen om deze veranderingen te helpen realiseren? 

Petra Oden (lector aan de Hanzehogeschool, als sidekick aanwezig) onderstreepte nog eens dat de Europese aanbestedingsregels marktconsultatie stimuleren. Ignace Laval, ervaringsdeskundige in de Wajong en ook als sidekick aanwezig, riep aanwezigen op bij de gesprekken ook vanuit het perspectief van de doelgroep te denken en meer direct met hen in gesprek te gaan. 

Organisatoren Rombout Jas (InterPactum) en Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak), spraken tijdens het plenaire deel de hoop uit dat deze bijeenkomst een startpunt wordt van een brede beweging, waarin partijen lokaal met elkaar in gesprek gaan en vanuit een gezamenlijk perspectief een meer effectieve inzet van social return ontwikkelen. De aanwezigen pleitten ervoor om ook op lokaal niveau ontmoetingen te organiseren zodat dit thema ook regionaal een vervolg krijgt. De Normaalste Zaak en InterPactum (landelijke kenniskring social return) zullen in 2016 de (regionale) voorzetting van de consultatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over social return blijven stimuleren. Er volgt begin 2016 een publicatie met de inhoudelijke opbrengsten van de bijeenkomst.

Wij hopen dat u het een interessante bijeenkomst vond en verwelkomen u graag bij toekomstige bijeenkomsten. Tot die tijd blijven we graag met u in contact via de LinkedIn pagina Social Return

 

 Bert van Boggelen & Rombout Jas

logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland