Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Social Return, Winst voor Iedereen

Wat is Wat is Social Return?

Bij social return krijgen werkzoekenden een kans om (weer) te werken. Een bedrijf dat een opdracht doet voor de gemeente, wordt verplicht daarbij werkzoekenden (tijdelijk) in dienst te nemen.

Waarom Social Return?

U zet zich op de kaart als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Daarnaast helpt u mee een toekomstig tekort aan geschoold personeel te voorkomen.

Wie zijn de deelnemers?

Mensen die wat meer hulp nodig hebben om aan het werk te komen. Vaak (langdurig) werklozen uit de Participatiewet (bijstand) of Werkloosheidswet, arbeidsgehandicapten (zoals mensen uit de sociale werkvoorziening of Wajong), maar ook leerlingen of voortijdige schoolverlaters. Werkzaak Rivierenland kan u helpen om gemotiveerde en geschikte medewerkers te vinden.


Hoe gaat Social Return in de praktijk?

In een aanbesteding wordt een zogenaamde ‘Social Return bepaling’ opgenomen. Dat is altijd een bedrag. De gemeente verplicht een bedrijf bijvoorbeeld 5% van de projectsom in te zetten voor Social Return. Het exacte percentage hangt uiteraard af van hoeveel personeel nodig is bij de opdracht. Ook is het mogelijk dat Social Return één van de gunningscriteria is. Bedrijven met een PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificaat maken meer kans uitgenodigd te worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding. Bedrijven kunnen zelf kiezen welke doelgroep ze inzetten. Werkzaak Rivierenland kan u hierbij adviseren. Sommige doelgroepen hebben wat meer begeleiding nodig dan anderen. Daarom hebben we aan iedere groep een bedrag gekoppeld. De tabel vindt u in deze folder.Plan van aanpak
Na gunning moet u binnen 3 weken een plan van aanpak laten zien waarin staat hoe u het Social Return bedrag gaat halen, hoeveel werkplekken u realiseert voor bepaalde doelgroepen. Tussentijds en aan het einde van het project zijn momenten ingebouwd waarop u de gemeente update over de realisatie van de Social Return afspraken.

Voorbeeld invulling
Een cateraar moet een Social Return afspraak van 100.000 euro realiseren. De opdracht loopt 2 jaar. Hij kan langdurig werklozen inzetten bij het bereiden, bezorgen en presenteren van voedsel. Hij neemt bijvoorbeeld 2 jaar fulltime één persoon uit de doelgroep garantiebanen (=2x € 35.000,-) en een BBL leerling (=2x € 10.000,-) in dienst. Daarnaast twee BOL leerlingen, elk voor een jaar (=2x € 5.000,-). In totaal heeft hij daarmee de Social Return afspraak behaald (€ 70.000,- + € 20.000,- + € 10.000,- = € 100.000,-).

Of een opdrachtnemer Infra heeft een Social Return afspraak van € 12.500,- voor een project voor rioolreiniging en onderhoud. Hij zet voor een half jaar een BBL leerling (€ 5.000,- euro) en iemand in uit de WW die langer dan 1 jaar werkloos is (€ 7.500,-).

Winst voor de betrokken bedrijven/organisaties
  • Social Return werknemers verrichten werk voor uw bedrijf.
  • U kunt zich door Social Return profileren als modern en maatschappelijk verantwoord ondernemer.
  • Door opleiding en training wordt een toekomstig tekort aan geschoold personeel voorkomen.
Winst voor de deelnemers
  • De deelnemers zijn niet meer afhankelijk van een uitkering.
  • In veel gevallen verbeteren deelnemers ook nog eens hun opleidingsgraad.
  • Dankzij Social Return ontwikkelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk en meer toekomstperspectief.
Winst voor de samenleving
  • De gemeente faciliteert werkgelegenheid en vergroot de participatie van inwoners.
  • Door Social Return neemt het aantal uitkeringen af en is er minder afhankelijkheid van publieke voorzieningen.

Deelnemers en de bedragen die eraan gekoppeld zijn (o.b.v. fulltime-jaarcontract)

Garantiebanen.
O.a. personen met een Wajong of WSW-indicatie, WIW/ID baan en personen die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen:
€ 35.000,-

Wajong (Voorziening Jonggehandicapte)
€ 35.000,-

> 2 jaar in Participatiewet (bijstand gemeente)
€ 35.000,-

< 2 jaar in Participatiewet (bijstand gemeente)
€ 30.000,-

WIA/WAO (Arbeidsongeschiktheidsuitkering)
€ 30.000,-

> 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering)
€ 15.000,-

< 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering)
€ 10.000,-

Leerling BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
€ 10.000,-

Leerling BOL (Beroepsopleidende Leerweg)
€ 5.000,-

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening detachering, diensten)
Betaalde rekeningen aan Sociale Werkvoorziening (de Werkzaak Rivierenland)

Overige Social Return trajecten (in overleg met de gemeente Tiel). Bijvoorbeeld scholingstrajecten bieden voor Social Return doelgroepen.
€ 1.500,-per dagdeel van 4 uur


Meer weten?

Neem dan contact op met de Social Return coördinator van de gemeente Tiel via socialreturn@tiel.nl of (0344) 637 111

Wilt u weten wat Werkzaak Rivierenland voor u kan doen bij het invullen van een Social Return opdracht? Neem dan contact op met Kiek Adriaansens via KAdriaansens@werkzaakrivierenland.nl of (088) 937 5165

Extra arbeidskansen voor jongeren bij aanleg Harselaar-Zuid

 

De gemeente Barneveld gaf Bruil Infra in december 2015 opdracht

om bedrijventerrein Harselaar Zuid bouwrijp te maken. Het gaat

hier om ca. 34 hectare inclusief de aanleg van een 2 km lange

rondweg. Vanuit de provincie Gelderland kreeg Bruil Infra de

opdracht om ter plaatse van de aansluiting van de nieuwe rondweg

op de Wesselseweg een rotonde aan te leggen. Door de aanleg van

dit wegennet wordt een goede aansluiting met de A1 een feit.

Daarnaast verwierf Bruil Infra de opdracht om

bedrijventerrein Harselaar-West-West woonrijp te

maken. Bij alle genoemde opdrachten was het voor

de gemeente Barneveld belangrijk dat aan het

zogenoemde Social Return On Investment wordt

voldaan. Voor een totaalbedrag van 75.000,-

moesten mensen met een (dreigende) afstand tot

werk, aan werk worden geholpen naar aanleiding

van deze opdrachten.

“Goede sfeer en blij dat ik niet in het diepe

word gegooid”

Bruil Infra werkt letterlijk hard aan de weg. Ook op

het personele vlak hebben zij oog voor jong talent.

Lange tijd heeft dit niet gekund vanwege de impact

die de economische crises met zich meebracht.

Via het zogenoemde social return zijn er nu wel

veel kansen en mogelijkheden voor jongeren die

stageplaatsen of reguliere werkplaatsen nodig

hebben. “De sfeer is goed en je krijgt veel vrijheid

om je werk goed te doen”, zegt Bart Smink. Kevin

Jansen is blij “dat ik niet in het diepe word gegooid

maar goed begeleiding op de werkvloer krijg”.

Raymond van Langevelde doorloopt momenteel een

traineeship en is onder andere als omgevingsmanager

bij deze projecten betrokken. Alle jongens

hebben een contract voor minimaal een jaar

aangeboden gekregen.

Via het lean-systeem (een overzichtelijk systeem

voor processen) krijgt iedereen snel inzicht in wat er

van hem of haar voor die dag wordt gevraagd.

Dat helpt de jonge mannen snel en goed te werken.

En zo krijgen zij de mogelijkheid om te werken aan

een goed en arbeidsmarkt-proof c.v.

In samenwerking met vier onderaannemers hebben

in totaal acht mensen werk gekregen door de

gunning van deze opdrachten met als voorwaarde

Social Return. Deze acht mensen zouden zonder

Social Return geen kans hebben gemaakt op werk

met een contract.

Even voorstellen: De Makers

 

Goedemiddag

Mijn naam is Toosje Hendriksen en vanaf januari 2016 ben ik Coördinator Social Return voor de provincie Gelderland. Dit betekent dat ik aangesloten ben bij alle aanbestedingen van de Provincie Gelderland  waar Social Return in is opgenomen. Ik schakel met de inkoopadviseurs, projectleiders en arbeidsmarktregio’s,  maar met name met ondernemers over hoe Social Return ingevuld kan worden.

Heeft u een opmerking, vraag of idee? Neem gerust contact met mij op: t.hendriksen@gelderland.nl

 

Bijeenkomst Perspectief op Social Return

 

Op 25 november ging u, 40 opdrachtgevers en 40 opdrachtnemers uit het hele land, met elkaar in gesprek met als doel de uitvoeringspraktijk van social return te verbeteren. Het programma heeft geleid tot een schat aan inzichten en goede voornemens van aanwezigen om nieuwe stappen te zetten. 

U bent in gesprek gegaan over een aantal vragen: Wanneer is social return succesvol? Wat kenmerkt opdrachtgevers en opdrachtnemers die effectief invulling geven aan social return? Wat zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn? En wat kunnen we zelf bijdragen om deze veranderingen te helpen realiseren? 

Petra Oden (lector aan de Hanzehogeschool, als sidekick aanwezig) onderstreepte nog eens dat de Europese aanbestedingsregels marktconsultatie stimuleren. Ignace Laval, ervaringsdeskundige in de Wajong en ook als sidekick aanwezig, riep aanwezigen op bij de gesprekken ook vanuit het perspectief van de doelgroep te denken en meer direct met hen in gesprek te gaan. 

Organisatoren Rombout Jas (InterPactum) en Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak), spraken tijdens het plenaire deel de hoop uit dat deze bijeenkomst een startpunt wordt van een brede beweging, waarin partijen lokaal met elkaar in gesprek gaan en vanuit een gezamenlijk perspectief een meer effectieve inzet van social return ontwikkelen. De aanwezigen pleitten ervoor om ook op lokaal niveau ontmoetingen te organiseren zodat dit thema ook regionaal een vervolg krijgt. De Normaalste Zaak en InterPactum (landelijke kenniskring social return) zullen in 2016 de (regionale) voorzetting van de consultatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over social return blijven stimuleren. Er volgt begin 2016 een publicatie met de inhoudelijke opbrengsten van de bijeenkomst.

Wij hopen dat u het een interessante bijeenkomst vond en verwelkomen u graag bij toekomstige bijeenkomsten. Tot die tijd blijven we graag met u in contact via de LinkedIn pagina Social Return

 

 Bert van Boggelen & Rombout Jas

Delen is Vermenigvuldigen!

 

Op 17 september vond er weer een bijeenkomst plaats van de Landelijke Kenniskring SROI, georganiseerd door Interpactum.

Deze keer waren de leden te gast bij de Gemeente Zwolle.

Een van de doelen van de kenniskring is het delen van kennis en informatie met betrekking tot de toepassing van en ontwikkelingen op het gebied van Social Return.

Deze keer kwamen onder andere de thema’s  communicatie, privacy  en SROI in relatie tot MVO keurmerken aan de orde. In diverse workshops werd er uitvoerig gediscussieerd en werden ervaringen met elkaar gedeeld.

Ook onze provincie was goed vertegenwoordigd en had in Gijs Groensmit (coördinator Provincie Gelderland) en Ad Verpaalen (coördinator Gemeente Nijmegen) zelfs twee gastsprekers rondom het thema Social Return bij andere instellingen dan gemeenten. André Thijssen van Portaal droeg een steentje bij met betrekking tot de toepassing van Social Return bij woningcorporaties.

Er is op deze dag veel kennis uitgewisseld en het was goed om in de dynamiek van het thema SROI elkaar te voeden en te inspireren!

logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland