Fout

The webmaster has forbidden your access to this site

Werkgevers Servicepunt Tiel

Eén aanspreekpunt voor al uw vragen

De arbeidsmarkt is continu onderhevig aan veranderingen. De administratieve rompslomp en de regels die uit de veranderingen voortvloeien, vormen voor werkgevers een ware uitdaging. Hoe houdt u die veranderingen bij? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
Samen met in de regio opererende werkgevers vertaalt het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) de knelpunten op de arbeidmarkt in nieuwe kansen. We zijn er voor alle werkgevers in Rivierenland: klein, midden en groot met als voornaamste doel het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt, in de breedste zin van het woord. Denk hierbij niet alleen aan vacaturevervulling, maar ook aan ondersteuning op het gebied van:

    •    Subsidies;
    •    P&O advies;
    •    Stage / BBL;
    •    Ziekteverzuim;
    •    Ontslag;
    •    Scholing;
    •    Social return invullen.

Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap is werken in een gewone baan soms niet mogelijk. Werken in een beschutte werkomgeving kan dan een oplossing zijn. De accountmanagers van SW-bedrijf LANDER werk & participatie werken vanaf 1 januari 2014 onder de vlag van het WAPR. Hierdoor is er nu echt sprake van een integrale samenwerking. U kunt nu ook bij ons terecht voor groepsdetacheringen of vragen met betrekking tot Beschut werk en loonkostensubsidie.

De adviseurs van het Werkgevers Adviespunt bezoeken alle werkgevers in Rivierenland. Elke adviseur verzorgt een rayon, uw persoonlijke aanspreekpunt! U hoeft dus niet zelf op zoek naar antwoord bij de verschillende instanties. Dat doen wij voor u!
Zie ook www.wapr.nl (straks Werkzaak)

Meer weten?
Neem dan contact op met de Social Return coördinator van de gemeente Tiel via socialreturn@tiel.nl of (0344) 637 111

Wilt u weten wat Werkzaak Rivierenland voor u kan doen bij het invullen van een Social Return opdracht? Neem dan contact op met Kiek Adriaansens via KAdriaansens@werkzaakrivierenland.nl of (088) 937 5165


logo arnhemlogo Nijmegenlogo Tiellogo Apeldoornlogo Doetinchemlogo Foodvalleylogo gelderland